Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Nanokompozyty polimerowo-węglowe
Efekt kształcenia:
potrafi scharakteryzować podstawowe etapy otrzymywania nanokompozytów polimerowo-węglowych
Powiązania z EKK:
 • CE1A_U04
  potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać w praktyce inżynierskiej
 • CE1A_U05
  potrafi uzyskiwać z literatury, baz danych oraz innych źródeł niezbędne informacje do realizacji zadań typowych dla studiowanej dziedziny, uwzględnia regulacje prawne, korzystając z norm przedmiotowych
 • TC2A_U11
  potrafi dokonać wyboru materiału polimerowego do określonego zastosowania
 • TC1A_U07
  potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, stworzyć stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski
 • TC1A_U08
  potrafi zadbać o właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy i ocenić zagrożenia podczas wykonywania badań, pomiarów i eksperymentów
 • IM1A_U01
  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • IM1A_U04
  Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentacją ustną poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego
 • IM1A_U14
  Posiada umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania i przetwórstwa materiałów