Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nanokompozyty polimerowo-węglowe
Efekt kształcenia:
potrafi wykonać badania mechaniczne, elektryczne i cieplne wybranych nanokompozytów węglowo-polimerowych
Powiązania z EKK:
 • CE2A_W01
  ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców i materiałów
 • CE1A_W10
  ma poszerzoną wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych
 • TC2A_W08
  ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców, półproduktów i produktów finalnych
 • IM2A_W08
  Ma poszerzoną wiedzę w zakresie metod badań właściwości materiałów
 • TC1A_W07
  ma poszerzoną wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych
 • IM1A_W09
  Zna metody badań właściwości konstrukcyjnych, optycznych, elektrycznych i cieplnych materiałów, w tym metody wytrzymałościowe oraz termoanalityczne