Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Współczesne społeczeństwo polskie
Efekt kształcenia:
Zna przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym pod wpływem technologii oraz współczesnych procesów społecznych.
Powiązania z EKK:
  • SO1A_W14
    Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i jego kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i społecznych uwarunkowań oraz zależności między technologią i zmianą społeczną.
  • SO1A_W17
    Zna przemiany zachodzące we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym.