Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Współczesne społeczeństwo polskie
Efekt kształcenia:
Jest otwarty na argumenty w prowadzonej dyskusji i potrafi modyfikować swoje opinie pod ich wpływem.
Powiązania z EKK:
  • SO1A_K04
    Jest otwarty na krytykę swoich argumentów i potrafi je modyfikować w wyniku dyskusji.