Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Współczesne społeczeństwo polskie
Efekt kształcenia:
Potrafi sforumłuować wypowiedź pisemną lub ustną będącą analizą zjawisk społecznych zachodzących we współczesnej Polsce w oparciu o właściwe źródła.
Powiązania z EKK:
  • SO1A_U08
    Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do analizy przemian zachodzących we współczesnej Polsce.
  • SO1A_U18
    Czyta i interpretuje podstawowe teksty socjologiczne w języku polskim oraz angielskim.