Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Współczesne społeczeństwo polskie
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, zna stan swojej dotychczasowej wiedzy i potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim w wypowiedziach ustnych i pisemnych.
Powiązania z EKK:
  • SO1A_K01
    Rozumie potrzebę posługiwania się poprawnym językiem polskim.
  • SO1A_K02
    Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.