Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Współczesne społeczeństwo polskie
Efekt kształcenia:
Potrafi zinterpretować działania instytucji społecznych, przedstawić procesy ich przemian na tle zmian społecznych posługując się terminologią właściwą naukom społecznym i humanistycznym.
Powiązania z EKK:
  • SO1A_U01
    Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych.
  • SO1A_U04
    Potrafi zinterpretować działania instytucji społecznych, przedstawić procesy ich przemian na tle zmian społecznych.