Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Religie świata: człowiek a sacrum
Efekt kształcenia:
Student rozumie istotę praw człowieka i przyjmuje postawę, która jest zgodna z ich ideą w odniesieniu do kwestii obecności religii w społeczeństwie i kulturze.
Powiązania z EKK:
 • IT1A_K03
  ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
 • IT1A_K04
  ma świadomość ważności zachowania w sposób w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • GIN1A_K02
  ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
 • GIN1A_K05
  ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na społeczeństwo i środowisko, oraz związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • GG1A_K08
  posiada postawę krytyczną wobec rozmaitych nurtów współczesnej kultury i rozumienie jej społeczne zaplecza
 • IN1A_K08
  posiada postawę krytyczną wobec rozmaitych nurtów współczesnej kultury i rozumienie jej społeczne zaplecza