Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Religie świata: człowiek a sacrum
Efekt kształcenia:
Student posiada bardziej szczegółową wiedzę o historii i cechach charakterystycznych różnych odłamów chrześcijaństwa.
Powiązania z EKK:
 • IT1A_W23
  zna podstawowe reguły etyki zawodowej informatyka
 • KL1A_U02
  Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.
 • GIN1A_W06
  zna podstawowe uwarunkowania etyczne i prawne oraz pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, praw patentowych i posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
 • GG1A_W29
  ma wiedzę w zakresie różnych obszarów kultury popularnej sposobów jej funkcjonowania i różnych jej uwarunkowań
 • IN1A_W27
  ma wiedzę w zakresie różnych obszarów kultury popularnej sposobów jej funkcjonowania i różnych jej uwarunkowań