Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Physical Chemistry of Surfaces and Surface Analytical Techniques
Efekt kształcenia:
Kształtuje odpowiedzialne podejście do wykonywanych zadań oraz rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania swoich: wiedzy i umiejętności
Powiązania z EKK:
 • CE2A_K02
  ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem
 • CE2A_K04
  ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej
 • CE2A_K08
  rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych
 • CE1A_K02
  ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej w technologii chemicznej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • CE1A_K04
  ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
 • CE1A_K05
  ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • CE1A_K06
  ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera; podejmuje starania aby przekazać takie informacje w sposób zrozumiały
 • TC2A_K01
  ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • TC2A_K03
  potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy
 • TC2A_K06
  rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii
 • TC2A_K08
  rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych
 • IM2A_K02
  ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem
 • IM2A_K03
  potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy
 • IM2A_K06
  rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii
 • IM2A_K08
  rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych
 • TC1A_K01
  rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
 • TC1A_K04
  ma świadomość ważności zachowania w sposób odpowiedzialny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • TC1A_K09
  rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu -m.in. poprzez środki masowego przekazu -informacji o korzystnych jak i niekorzystnych aspektach działalności związanej z produkcją i stosowaniem związków chemicznych, potrafi przekazać takie informacje...
 • TC1A_K10
  ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej
 • TC1A_K12
  potrafi działać w sposób kreatywny
 • IM1A_K01
  Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych
 • IM1A_K04
  Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • IM1A_K06
  Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera inżynierii materiałów; podejmuje starania aby przekazać takie informacje w sposób zrozumiały