Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Introduction to Chinise Culture
Efekt kształcenia:
- student has basic knowledge about the Chinese culture
Powiązania z EKK:
 • KL2A_W05
  Zna na poziomie zaawansowanym terminologię w wybranym języku obcym z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa.
 • KL1A_W05
  Zna podstawową terminologię w wybranym języku obcym z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa.
 • SO1A_W17
  Zna przemiany zachodzące we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym.
 • SO2A_W08
  Zna zależności między kształtowaniem się teorii/idei socjologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze.
 • UX1P_W04
  zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk społecznych i technicznych pozwalające na interpretację współczesnych społeczeństw i zachodzących w nich procesów, jak również zna kryteria wyboru metod analizy obserwowanego zjawiska.