Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Introduction to Chinise Culture
Efekt kształcenia:
- student is aware of the cultural differentiation
Powiązania z EKK:
 • KL2A_K08
  Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata.
 • KL1A_K08
  Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata.
 • SO1A_K09
  Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur.
 • SO2A_K08
  Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur.
 • UX1P_K06
  potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.