Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Introduction to Chinise Culture
Efekt kształcenia:
- student understands the necessity of constant developing their knowledge
Powiązania z EKK:
 • KL2A_K01
  Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności na poziomie zaawansowanym i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.
 • KL1A_K01
  Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.
 • SO1A_K02
  Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.
 • SO2A_K02
  Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy ogólnej.
 • UX1P_K04
  rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.