Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Introduction to Chinise Culture
Efekt kształcenia:
- student can understand the specialist terminilogy related to Chinese culture
Powiązania z EKK:
 • KL2A_U12
  Formułuje na poziomie zaawansowanym w mowie i na piśmie problemy badawcze, stawia tezy oraz artykułuje własne poglądy w kwestiach społecznych, kulturowych i światopoglądowych.
 • KL1A_U12
  Formułuje w mowie i na piśmie problemy badawcze, stawia tezy oraz artykułuje własne poglądy w kwestiach społecznych, kulturowych i światopoglądowych.
 • SO1A_U01
  Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych.
 • SO2A_U01
  Poprawnie stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych.
 • UX1P_U01
  potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania procesów związanych przemianami dokonującymi się w społeczeństwie pod wpływem najnowszych technologii, potrafi również przetwarzać dane i wykorzystywać odpowiednie dla nich narzędzia.