Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Magnetyczny rezonans jądrowy w geofizyce
Efekt kształcenia:
Zna specyfikę pomiarów laboratoryjnych i pomiarów otworowych z wykorzystaniem zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego
Powiązania z EKK:
  • GF1A_W04
    Rozumie podstawowe zjawiska fizyczne wykorzystywane podczas wykonywania pomiarów terenowych i laboratoryjnych