Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Magnetyczny rezonans jądrowy w geofizyce
Efekt kształcenia:
Potrafi opisać specyfikę pomiarów laboratoryjnych i pomiarów otworowych z wykorzystaniem zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego
Powiązania z EKK:
  • GF1A_U04
    Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem instrukcji obsługi elektronicznych urządzeń do badań geofizycznych w języku polskim i obcym
  • GF1A_U11
    Potrafi wyciągać wspólne wnioski na podstawie wyników badań różnymi metodami geofizycznymi