Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Magnetyczny rezonans jądrowy w geofizyce
Efekt kształcenia:
Zna zasady pomiary MRJ oraz wie jak dokonać poprawnej interpretacji wyników
Powiązania z EKK:
  • GF1A_W06
    Zna i rozumie podstawowe metodyki prowadzenia prostych badań terenowych i laboratoryjnych
  • GF1A_W10
    Zna i rozumie metodykę podstawowych technik przetwarzania i interpretacji danych
  • GF1A_W14
    Zna podstawowe zasady BHP obowiązujące podczas prowadzenia prac terenowych i laboratoryjnych