Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Magnetyczny rezonans jądrowy w geofizyce
Efekt kształcenia:
Potrafi zaplanować pomiary MRJ oraz dokonać poprawnej interpretacji wyników
Powiązania z EKK:
  • GF1A_U08
    Potrafi zaplanować, przygotować i przeprowadzić laboratoryjne i terenowe badania pod kierunkiem opiekuna naukowego
  • GF1A_U11
    Potrafi wyciągać wspólne wnioski na podstawie wyników badań różnymi metodami geofizycznymi
  • GF1A_U12
    Na podstawie wyników badań geofizycznych i materiałów pochodzących z różnych źródeł potrafi konstruować proste modele budowy ośrodka skalnego