Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Geofizyka w archeologii
Efekt kształcenia:
Potrafi zastosować metody grawimetryczną i magnetyczną w prospekcji archeologicznej i historycznej
Powiązania z EKK:
 • GF1A_U02
  Potrafi przeprowadzić prostą analizę i wnioskowanie statystyczne
 • GF1A_U05
  Posiada umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową podczas badań terenowych i laboratoryjnych
 • GF1A_U10
  Na podstawie materiałów źródłowych potrafi wyciągać wnioski podczas realizacji prostych zadań inżynierskich
 • GF1A_U12
  Na podstawie wyników badań geofizycznych i materiałów pochodzących z różnych źródeł potrafi konstruować proste modele budowy ośrodka skalnego