Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Geofizyka w archeologii
Efekt kształcenia:
Potrafi zastosować geofizyczne urządzenia pomiarowe w zmienionej metodyce prospekcji archeologiczej i hisorycznej.
Powiązania z EKK:
  • GF1A_U01
    Posługując się zdobytą wiedzą z matematyki, fizyki, chemii i statystyki potrafi zastosować ją do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich i opisu zjawisk fizycznych z zakresu nauk przyrodniczych
  • GF1A_U06
    Posiada umiejętność zastosowania podstawowych technik badawczych w pracach inżynierskich
  • GF1A_U24
    Potrafi wykorzystać wiedzę matematyczno - przyrodniczą w badaniach społecznie użytecznych