Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Geofizyka w archeologii
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie wykonać wizualizację danych, w sposób składny opisać, zaprezentować i poddać pod dyskusję wyniki przygotowanego przez siebie prezentacji materiału geofizycznego
Powiązania z EKK:
  • GF1A_U14
    Potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi do wizualizacji i wstępnego przetwarzania danych
  • GF1A_U15
    Posiada umiejętność czytania map
  • GF1A_U20
    Potrafi w sposób spójny jasny i logiczny przeprowadzić ustną prezentację sposobu rozwiązania prostego zadania inżynierskiego z zakresu geofizyki w języku polskim i obcym