Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Geofizyka w archeologii
Efekt kształcenia:
Ma świadomiść potrzeby samodzielngo poszukiwania źródeł informacji.
Powiązania z EKK:
  • GF1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy, warsztaty, seminaria)
  • GF1A_K05
    Rozumie potrzebę i zna możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych