Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geologia złóż
Efekt kształcenia:
Student ma uporządkowaną i podbudowana teoretycznie wiedzę w zakresie mineralogii, petrografii i geochemii minerałów i skał związanych ze złożami surowców mineralnych
Powiązania z EKK:
  • GF1A_W17
    Zna i rozumie zjawiska fizyczne i procesy zachodzące we wnętrzu i w skorupie Ziemi