Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Geologia złóż
Efekt kształcenia:
Student potrafi przeprowadzić analizę oraz klasyfikację złóż surowców mineralnych,
Powiązania z EKK:
  • GF1A_U03
    Uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie
  • GF1A_U09
    Potrafi korzystać z materiałów źródłowych pochodzących z innych niż geofizyka dziedzin nauki