Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geologia złóż
Efekt kształcenia:
Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat klasyfikacji genetycznej złóż surowców mineralnych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów formowania się złóż.
Powiązania z EKK:
  • GF1A_W17
    Zna i rozumie zjawiska fizyczne i procesy zachodzące we wnętrzu i w skorupie Ziemi