Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wideo i animacja w systemach komputerowych
Efekt kształcenia:
Student zna technologie urządzeń do pozyskiwania i wyświetlania obrazu zna ograniczenia prawne dotyczące ich wykorzystania
Powiązania z EKK:
 • NB1A_W02
  dysponuje wiedzą niezbędną do badania elementarnych procesów fizycznych, fizyko-chemicznych, biofizycznych i biochemicznych w warunkach laboratoryjnych;
 • NB1A_W03
  posiada niezbędną wiedzę do przeprowadzenia prostej analizy danych doświadczalnych, prezentowania uzyskanych wyników i wyciągania na ich podstawie wniosków
 • NB2A_W02
  dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych wykorzystywanych w mikro- i nanotechnologiach do projektowania, wytwarzania i badania złożonych układów modelowych
 • NB2A_W04
  posiada pogłębioną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju mikro- i nanotechnologii w biofizyce
 • IS1A_W03
  zna i rozumie zagadnienia z zakresu struktur danych oraz programowania, w tym w zakresie baz danych i grafiki komputerowej
 • IS1A_W03
  zna i rozumie zagadnienia z zakresu struktur danych oraz programowania, w tym w zakresie baz danych i grafiki komputerowej
 • IS1A_W05
  zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu elektrotechniki, elektroniki i komputeryzacji pomiarów
 • IS2A_W04
  ma podstawową podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zagadnień przesyłania sygnałów cyfrowych