Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wideo i animacja w systemach komputerowych
Efekt kształcenia:
Student potrafi zarejestrować materiał dźwiękowy oraz dokonać jego synchronizacji z materiałem wideo
Powiązania z EKK:
 • NB1A_U01
  posiada umiejętność samodzielnego przygotowania się do wykładów, seminariów, zajęć audytoryjnych, laboratoryjnych i projektowych oraz sprawdzianów i egzaminów;
 • NB1A_U10
  posiada umiejętność zarówno pracy indywidualnej, jak i zespołowej
 • NB2A_U03
  posiada umiejętność przygotowania publikacji w języku polskim lub w języku angielskim dotyczących zagadnień i problemów związanych z naukami ścisłymi i przyrodniczymi, obejmującymi obszary interdyscyplinarne; potrafi samodzielnie przygotować wystąpienia ustne i je prezentować
 • NB2A_U06
  potrafi w oparciu o uzyskana wiedzę i doświadczenie wskazać kierunki swoich zainteresowań
 • IS1A_U06
  potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego i posługując się odpowiednimi metodami i narzędziami potrafi zaprojektować i wykonać odpowiedni system informatyczny
 • IS2A_U04
  potrafi przeprowadzić symulację numeryczną oraz zweryfikować jej wyniki
 • IS2A_U10
  potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich