Dane EK modułowego:
Kod:
M_U006
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wideo i animacja w systemach komputerowych
Efekt kształcenia:
Student potrafi posługiwać się kamera wideo oraz samodzielnie zarejestrować materiał wideo
Powiązania z EKK:
 • NB1A_U01
  posiada umiejętność samodzielnego przygotowania się do wykładów, seminariów, zajęć audytoryjnych, laboratoryjnych i projektowych oraz sprawdzianów i egzaminów;
 • NB1A_U10
  posiada umiejętność zarówno pracy indywidualnej, jak i zespołowej
 • NB2A_U01
  ppotrafi samodzielnie studiować literaturę fachową, włączając czasopisma naukowe, i korzystać z baz danych przeznaczonych dla ekspertów z różnych dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych
 • NB2A_U06
  potrafi w oparciu o uzyskana wiedzę i doświadczenie wskazać kierunki swoich zainteresowań
 • IS1A_U06
  potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego i posługując się odpowiednimi metodami i narzędziami potrafi zaprojektować i wykonać odpowiedni system informatyczny
 • IS2A_U06
  potrafi wykonać zadanie inżynierskie z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, również kierując zespołem