Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Dźwięk i muzyka w systemach komputerowych
Efekt kształcenia:
Student zna podstawy analizy sygnałów
Powiązania z EKK:
 • IS1A_W01
  zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki i fizyki
 • IS1A_W01
  zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki i fizyki
 • IS1A_W05
  zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu elektrotechniki, elektroniki i komputeryzacji pomiarów
 • IS2A_W01
  ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metod stosowanych w modelowaniu i statystycznej analizie danych