Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Dźwięk i muzyka w systemach komputerowych
Efekt kształcenia:
Student zna technologie urządzeń do rejestrowania i odtwarzania sygnału dźwiękowego
Powiązania z EKK:
  • IS1A_W05
    zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu elektrotechniki, elektroniki i komputeryzacji pomiarów
  • IS2A_W01
    ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metod stosowanych w modelowaniu i statystycznej analizie danych