Dane EK modułowego:
Kod:
M_W007
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Dźwięk i muzyka w systemach komputerowych
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie idee konwersji sygnału analogowego na postać cyfrową
Powiązania z EKK:
  • IS1A_W05
    zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu elektrotechniki, elektroniki i komputeryzacji pomiarów
  • IS2A_W04
    ma podstawową podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zagadnień przesyłania sygnałów cyfrowych