Dane EK modułowego:
Kod:
M_U009
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Dźwięk i muzyka w systemach komputerowych
Efekt kształcenia:
Student potrafi dokonać konwersji między popularnymi formatami audio
Powiązania z EKK:
  • IS1A_U05
    potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę informatyczną i poznane modele matematyczne do wszechstronnej oceny i diagnostyki systemów informatycznych
  • IS1A_U06
    potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego i posługując się odpowiednimi metodami i narzędziami potrafi zaprojektować i wykonać odpowiedni system informatyczny
  • IS2A_U04
    potrafi przeprowadzić symulację numeryczną oraz zweryfikować jej wyniki