Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Dźwięk i muzyka w systemach komputerowych
Efekt kształcenia:
Student potrafi pracować w zespole
Powiązania z EKK:
  • IS1A_K01
    ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej: zachowującego się profesjonalnie i etycznie, odpowiedzialnego za siebie i zespół, ustawicznie dokształcającego się
  • IS2A_K02
    potrafi indywidualnie i zespołowo realizować wyznaczone cele