Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Chemia fizyczna
Efekt kształcenia:
potrafi przeprowadzić ilościowy opis kinetyki reakcji chemicznej na podstawie otrzymanych danych
Powiązania z EKK:
  • CE1A_U05
    potrafi uzyskiwać z literatury, baz danych oraz innych źródeł niezbędne informacje do realizacji zadań typowych dla studiowanej dziedziny, uwzględnia regulacje prawne, korzystając z norm przedmiotowych
  • CE1A_U06
    potrafi stosować zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie technologii ceramicznych, potrafi zadbać o właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy i ocenić zagrożenia podczas wykonywania badań, pomiarów i eksperymentów
  • TC1A_U04
    posiada umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych