Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Chemia fizyczna
Efekt kształcenia:
rozumie wkład współczesnej chemii w postęp cywilizacyjny
Powiązania z EKK:
  • CE1A_K02
    ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej w technologii chemicznej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • TC1A_K06
    rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii