Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Automaty komórkowe
Efekt kształcenia:
Zna klasyfikację automatów komórkowych wg Wolframa.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W03
    ma szczegółową pogłebioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych oraz numerycznych metod modelowania procesów fizycznych
  • IS2A_W03
    ma szczegółową pogłebioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych oraz numerycznych metod modelowania procesów fizycznych