Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Automaty komórkowe
Efekt kształcenia:
Potrafi zaimplementować wybrana prostą regułę automatu i na podstawie obserwacji określić klasę automatu.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U04
    potrafi przeprowadzić symulację numeryczną oraz zweryfikować jej wyniki
  • IS2A_U04
    potrafi przeprowadzić symulację numeryczną oraz zweryfikować jej wyniki
  • IS2A_U05
    potrafi zaprojektować i wykonać system informatyczny wraz z dokumentacją