Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Automaty komórkowe
Efekt kształcenia:
Potrafi zaimplementować wybraną złożoną regułę automatu i zasymulować (zwizualizować) proces, który reguła imituje.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U04
    potrafi przeprowadzić symulację numeryczną oraz zweryfikować jej wyniki
  • IS2A_U04
    potrafi przeprowadzić symulację numeryczną oraz zweryfikować jej wyniki
  • IS2A_U05
    potrafi zaprojektować i wykonać system informatyczny wraz z dokumentacją