Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Automaty komórkowe
Efekt kształcenia:
Potrafi w sposób zwarty opisać uzyskane wyniki symulacji odnieść je do zachowań rzeczywistych układów.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U01
    potrafi przeprowadzić syntezę oraz interpretację informacji pozyskanych z różnych źródeł, również w języku angielskim
  • IS2A_U01
    potrafi przeprowadzić syntezę oraz interpretację informacji pozyskanych z różnych źródeł, również w języku angielskim
  • IS2A_U04
    potrafi przeprowadzić symulację numeryczną oraz zweryfikować jej wyniki