Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Automaty komórkowe
Efekt kształcenia:
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_K02
    potrafi indywidualnie i zespołowo realizować wyznaczone cele