Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Praktyka zawodowa
Efekt kształcenia:
Student zna wymagania przyszłych pracodawców dotyczące zasad pracy zespołowej, zarządzania jakością i wykorzystania nowych trendów rozwojowych w wybranych działach informatyki.
Powiązania z EKK:
  • IS1A_W06
    zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, praw patentowych i posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
  • IS1A_W07
    zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz pracy w grupie