Dane EK modułowego:
Kod:
M_W007
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Analiza obrazów
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z analizą obrazów.
Powiązania z EKK:
  • IS1A_W02
    zna i rozumie zagadnienia z zakresu informatyki i systemów informatycznych
  • IS1A_W03
    zna i rozumie zagadnienia z zakresu struktur danych oraz programowania, w tym w zakresie baz danych i grafiki komputerowej