Dane EK modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Analiza obrazów
Efekt kształcenia:
Student potrafi zaimplementować wybrane algorytmy związane z analizą i przetwarzaniem obrazów.
Powiązania z EKK:
  • IS1A_U06
    potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego i posługując się odpowiednimi metodami i narzędziami potrafi zaprojektować i wykonać odpowiedni system informatyczny
  • IS1A_U06
    potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego i posługując się odpowiednimi metodami i narzędziami potrafi zaprojektować i wykonać odpowiedni system informatyczny
  • IS1A_U06
    potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego i posługując się odpowiednimi metodami i narzędziami potrafi zaprojektować i wykonać odpowiedni system informatyczny