Dane EK modułowego:
Kod:
M_U006
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Analiza obrazów
Efekt kształcenia:
Student potrafi parametryzować wybrane algorytmy obróbki obrazów oraz łączyć je ze sobą w celu poprawienia jakości analizowanego obrazu.
Powiązania z EKK:
  • IS1A_U02
    potrafi opracować dokumentację realizowanego zadania i w czytelny sposób zaprezentować ją na forum ogólnym
  • IS1A_U06
    potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego i posługując się odpowiednimi metodami i narzędziami potrafi zaprojektować i wykonać odpowiedni system informatyczny