Dane EK modułowego:
Kod:
M_K006
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Analiza obrazów
Efekt kształcenia:
Student potrafi sporządzić poprawną dokumentację kodu.
Powiązania z EKK:
  • IS1A_K01
    ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej: zachowującego się profesjonalnie i etycznie, odpowiedzialnego za siebie i zespół, ustawicznie dokształcającego się
  • IS1A_K02
    rozumie pozatechniczne aspekty i społeczne skutki stosowania narzędzi informatycznych