Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Laboratorium fizyki fazy skondensowanej
Efekt kształcenia:
Student zna teoretyczny opis zjawisk, które będą badane w ramach pracy eksperymentalnej.
Powiązania z EKK:
  • FT2A_W01
    ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie
  • FT2A_W01
    ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie