Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Laboratorium fizyki fazy skondensowanej
Efekt kształcenia:
Student rozumie zastosowaną metodologię pomiaru oraz formalizm pozwalający na analizę uzyskanych wyników.
Powiązania z EKK:
  • FT2A_W03
    ma pogłębioną wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach fizyki oraz o współczesnych zastosowaniach fizyki w technice i nowoczesnych technologiach
  • FT2A_W05
    dysponuje pogłębioną znajomością metod matematycznych i numerycznych niezbędnych do otrzymywania wyników ilościowych