Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Laboratorium fizyki fazy skondensowanej
Efekt kształcenia:
W oparciu o wiedzę teoretyczną oraz materiały wskazane przez prowadzącego student potrafi przeprowadzić eksperyment.
Powiązania z EKK:
  • FT2A_U01
    ma umiejętność samodzielnego przygotowania się do seminariów, konferencji i wystąpień publicznych, w tym prezentować wyniki swojej pracy z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji społecznej
  • FT2A_U05
    potrafi planować i realizować złożone zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski oraz oszacować nakład pracy i koszty ich realizacji