Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Laboratorium fizyki fazy skondensowanej
Efekt kształcenia:
Korzystając z instrukcji student potrafi właściwie użyć zaawansowanych urządzeń pomiarowych. Student zna zasady BHP dotyczące ich obsługi.
Powiązania z EKK:
  • FT2A_U06
    potrafi określić zasady bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie wykonywania badań, pomiarów i eksperymentów, właściwie zabezpieczyć stanowiska pracy i ocenić wpływ na środowisko różnych rozwiązań technicznych