Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Laboratorium fizyki fazy skondensowanej
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykorzystać aparat matematyczny do analizy uzyskanych wyników. Student wie, w jaki sposób przygotować merytoryczne sprawozdanie z przeprowadzonych badań.
Powiązania z EKK:
  • FT2A_U01
    ma umiejętność samodzielnego przygotowania się do seminariów, konferencji i wystąpień publicznych, w tym prezentować wyniki swojej pracy z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji społecznej
  • FT2A_U03
    potrafi formułować i testować hipotezy związane z rozwiązywaniem złożonych zadań inżynierskich i prowadzeniem prac badawczych, w tym zastosować zaawansowane metody analizy statystycznej